To av tre
handler på nett

En nettbutikk fra Butikkvindu er et steg foran for at du skal kunne være det samme.  Sammen med deg og andre med nettbutikk skaper vi handleopplevelser som setter dine kunder i sentrum som gir høyere konvertering og økt omsetning.
Nettbutikk fra Butikkvindu er skreddersøm og spesielt tilpasset din bedrift sine krav til design og funksjon.

Tjenester

Blocksberg lager digitale produkter med strategi, teknologi og kreativitet

Nettbutikk

Alle våre leveranser er skreddersøm og spesielt tilpasset hvert enkelt prosjekt avhengig av hvilke krav dere som oppdragsgiver stiller. Butikkvindu sørger for at din bedrift får det beste utgangspunktet for å lykkes med satsingen. Tett oppfølging etter lansering av nettbutikk er en avgjørende for å lykkes.

Profilbærende design

For å ivareta og bygge sterke markedsposisjoner må alt virksomheten gjør og uttrykker, henge sammen med merkevarens løfte. En av våre største styrker er evnen til å videreutvikle merkevarebyggingen i digitale medier. Strategiske og taktiske valg baseres på innsikt om målgrupper, konkurrenter og ikke minst inngående kjennskap om de mulighetene mediet har og respekt for oppdragsgivers tradisjoner.

Integrasjon mellom systemer

Har du allerede en fysisk butikk eller tjenester som håndteres gjennom tredjeparts systemer, er vi behjelpelige med integrasjon mellom systemer for å gjøre arbeidsflyt enklere slik at du kan arbeide med det du kan best.

Tjenester og oppfølging

Butikkvindu / Blocksberg Design er en liten, men tøff og uredd aktør i det digitale markedet. Vi legger vår stolthet i å levere av ypperste klasse fra start til mål.

Serviceavtale

Alle være leveanser inkluderer serviceavtale som sikrer at nettstedet ditt til enhver tid er opdpaert med siste sikkerhetsversjoner av programvare. På denne måten er du godt rustet mot potensielle angrep fra hackere. Skulle nettstedet allikevel bli angrepet plikter vi å gjenopprette nettstedet i den stand det var før angrepet skjedde.

Forutsigbarhet

Forutsigbarhet er viktig for oss og våre kunder. Så langt det lar seg gjøre prises prosjekter på forhånd. Det samme gjelder underprosjekter / leveranser som dere ønsker at vi utfører.

Pristilbud

Går du med planer om nytt nettsted?
La oss hjelpe deg.

Vi hjelper deg i gang med å beregne kostnader og gir deg prisestimat for hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at dette er et estimat for å gi deg et best mulig utgangspunkt for å gå videre med planenene om nytt nettsted og at beregningen vil kunne forandre seg etter at vi har snakket sammen. Noen funksjoner er kanskje ikke nødvendige, og andre hensiktsmessige.

Konvertering og handling trumfer sidevisninger

Det snakkes mye og høyt om sidevisninger, men konvertering av trafikk til reelle handlinger er en viktiger målestokk. Vi jobber hardt for at dine besøkende handler i din nettbutikk gjennom godt brukergrensesnitt og opplevelse av din bedrift på nett.